Seljord Næringshage AS

Din arena for vekst og nyskaping

Velkomen

Seljord Næringshage AS blei etablera mai 2014. Her kan du fylgje med oss i utviklinga av ein framtidsretta næringshage og veksthus! I hjarte av Telemark!

Seljord Næringshage AS er medlem av Næringshageforeninga, ein landsdekkande medlemsorganisasjon.

Konseptet med ein næringshage er å skape innovasjon, vekst og utvikling for bedrifter som er i ein start og/eller vekst fase og som har behov for rådgjeving og kompetanse for å nå sine mål. Dette oppnår ein ved å samle fleire bedrifter under same tak, der synergiar frå eit større fagmiljø og kompetansemiljø saman med tilrettelagt infrastruktur gjev grobotn for ynskja utvikling.

I næringshagen finn du fylgjande verksemder:

Adaptiv Arkitektur, Ernst og Young, TDAK, RH Survey AS, NCC, Advokat Amundsen, Advokat Telnes, Telemark Røde Kors, Møtestad Seljord, Seljord frivilligsentral, Seljord kommune (vaksenopplæringa og flyktningetenesta), Kristen media allianse, Seljord målarklubb og Seljord karateklubb. 

Me har ledige lokale, ta kontakt for info!


prev next
  • Fasade inngangsparti
  • Fasade front
  • Fasade mot Sparebanken DIN
  • Fasade fugleperspektiv

Nytt kontor?

Vil du etablere deg i eit spanande og framtdsretta miljø? Næringshagen ynskjer kontakt med både potensielle leigetakarar, gründerar og investorar.

Bli med oss på laget da vel!